Dansk Fragt- og Banemærkeklub
HOME | OM KLUBBEN | MEDLEMSKAB & KONTINGENT | ARRANGEMENTER | ARTIKLER | LINK | MEDLEMS LOGIN | DEUTSCH | ENGLISH

Kagerup Station

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I anledning af Gribskovbanens 125-års jubilæum d. 20. januar 2005 vil vi nu kigge nærmere på en af denne banes stationer, nemlig Kagerup, beliggende 8,6 km. fra Hillerød.

Fra banens åbning var Kagerup en betydelig mellemstation, idet den betjente den betydende by Helsinge. Selve Kagerup Station ligger ret øde i skoven, et par kilometer fra selve Kagerup by. Nærmeste nabo er et stort savværk, som tidligere havde privat sidespor, udgående fra Helsingebanens strækningsspor. Stationsbygningen er tegnet af Heinrich Wenck, men er i tidens løb ombygget flere gange. Bygningen er opført i røde mursten med et par gule bånd. Efter åbningen af Kagerup-Helsinge Banen i 1897 steg stationens trafik betydeligt, da den blev forgreningsstation, og de fleste tog deltes og samledes her. I 1905 oprettedes brevsamlingssted på stationen, og i 1912 måtte stationsbygningen udvides mod nord. Efter endnu en ombygning i 1943-44 fik bygningen sin nuværende skikkelse, og ikke mange af de oprindelige Wenckske karakteristika er tilbage – bygningen ser snarere lidt funkisagtig ud. Et karakteristisk vandtårn, også i røde mursten, opførtes i 1945. Den øde beliggenhed midt i Grib Skov har måske været medvirkende til, at netop Kagerup Station medvirkede i filmen ’Spøgelsestoget’ fra 1976, med Dirch Passer i hovedrollen.

I 1966 indførtes fjernstyring af stationen, og betjeningen ophørte pr. 1. august 1966. Postekspeditionen nedlagdes kort tid efter. Stationens sporareal bestod oprindelig af et omløbsspor øst for hovedsporet, ud for stationsbygningen, et trekantspor til vending af dampvognene, samt et stikspor til en remise. Ved anlægget af Kagerup-Helsinge Banen og ophøret af brug af dampvogne i 1896/97 fjernedes trekantsporet. Sporarealet består i dag af 2 perronspor, et læssespor med siderampe øst for perronsporene, samt et sidespor til baneafdelingens bygning vest for stationsbygningen. Umiddelbart nord for stationen findes en dobbelt transversal, så begge perronspor kan benyttes af tog til og fra både Gilleleje og Tisvildeleje. Stationen er som nævnt ubetjent, men ventesalen er åben og opvarmet i vinterperioden.

billedet til højre ses Kagerup station omkring 1915 (Teksten på det gamle postkorts bagside lyder: ’Frede Hansen, fotograf, Hillerød’), med stor trafik: Nærmest stationsbygningen holder tog til Helsinge, i midten tog til Gilleleje, og til venstre holder et godstog.
På næste billede ses samme sted, d. 11. november 2004. Y-toget til Hillerød udveksler rejsende.

Kagerup station omkring 1915
Samme sted 2004